Wystąpienia

Prezentacja w programie PowerPoint powinna być przygotowana w j. angielskim natomiast samo wystąpienie może być zarówno w j. polskim jak i j. angielskim.

Tekst wystąpienia do publikacji w materiałach konferencyjnych o objętości maksymalnie 4 stron może być zarówno w j. polskim jak i j. angielskim. Zadbanie o poprawność języka leży po stronie autorów.

Poster powinien być przygotowany wyłącznie w j. angielskim.


  • Czas trwania referatu plenarnego - 30 min
  • Czas trwania referatu sekcyjnego - 15 min + 5 min dyskusja
  • Czas trwania komunikatu - 10 min + 5 min dyskusja

Sesja posterowa

Maksymalne rozmiary posteru 90 cm x 120 cm

Valid XHTML 1.0 Transitional - stat4u