Ważne daty:

10 marca 2019 r.

ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń uczestników (link)

10 marca 2019 r.

ostatni dzień przesyłania czterostronicowych tekstów za pośrednictwem strony po zalogowaniu (link)

11 marca 2019 r.

przesłanie informacji o przyjęciu pracy i formie prezentacji

20 marca 2019 r.

ostatni dzień przyjmowania niższych opłat (szczegóły tutaj)

30 sierpnia 2019 r.

ostatni dzień przesyłania artykułów do Polish Journal of Chemical Technology oraz Przemysłu Chemicznego.
Artykuły do Polish Journal of Chemical Technology powinny być przesyłane przez stronę czasopisma. Natomiast artykuły do Przemysłu Chemicznego powinny być przesyłane na adres: Zofia.Lendzion-Bielun@zut.edu.pl

30 marca 2019 r.:

ostatni dzień przyjmowania podwyższonych opłat (szczegóły tutaj)

11 czerwca 2019 r.:

rozpoczęcie Konferencji

Valid XHTML 1.0 Transitional - stat4u