Reklamy dla firm

Zapraszamy firmy do reklamy swoich produktów w czasie trwania Konferencji.


  • stoisko o powierzchni 2 m2 wystawione przez cały czas trwania konferencji 400 PLN (za każdy dodatkowy m2 – 50 PLN za dzień),
  • plakat reklamowy wystawiony przez cały czas trwania konferencji w sali, gdzie odbędą się sesje posterowe 200 PLN,
  • 15 min prezentacja reklamowa 600 PLN,
  • reklama firmy w materiałach konferencyjnych 1300 PLN (cała strona - kolor), 1000 PLN (pół strony - kolor), 700 PLN (cała strona czarno-biała), 500 PLN (pół strony czarno-białej).

W przypadku osobistego uczestniczenia w konferencji przedstawiciela firmy dodatkowo należy uiścić opłatę konferencyjną, która obejmuje: noclegi, wyżywienie, kolację koleżeńską, druk materiałów konferencyjnych.


Valid XHTML 1.0 Transitional - stat4u