Opłata konferencyjna

Opłata obejmuje: noclegi (od 11 czerwca godz. 15:00 do 14 czerwca 11:00), wyżywienie, kolację koleżeńską, druk 4 stronicowych wystąpień w materiałach konferencyjnych. Opłata nie obejmuje druku pełnych tekstów w Polish Journal of Chemical Technology ani w Przemyśle Chemicznym. Koszt publikacji wyłącznie dla uczestników konferencji wynosi 470 Euro (dla polskich autorów 2000 PLN brutto). (objętość do 10 stron, Times New Roman 12, podwójny odstęp, plus tabele i rysunki). Natomiast w Przem. Chem. to 600 PLN netto za stronę druku, co odpowiada 3 stronom tekstu Times New Roman 13 z pojedynczym odstępem (rysunki i tabele kompresują się jak 1:1,5).

Wysokość opłaty konferencyjnej z noclegami (od 11 czerwca godz. 15:00 do 14 czerwca 11:00) wynosi:

do 20 marca 2019
  • w pokoju jednoosobowym 1900 PLN,
  • w dwuosobowym 1680 PLN,
  • za osobę towarzyszącą 1200 PLN,
po 20 marca 2019, ale nie później niż 30 marca 2019
  • w pokoju jednoosobowym 2100 PLN,
  • w dwuosobowym 1880 PLN,
  • za osobę towarzyszącą 1400 PLN,


Rachunek bankowy na opłaty konferencyjne:

z kraju w PLN:
Santander Bank Polska S.A. nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242

z dopiskiem "Technologie Bezodpadowe" - Imię i Nazwisko uczestnika.

Prosimy także o nadesłanie drogą e-mail (techbez@zut.edu.pl) kopii przelewu zawierającej nazwiska osób, za które dokonano wpłaty z dopisanym numerem NIP 
Valid XHTML 1.0 Transitional - stat4u