Contact

Address for correspondence:

Biuro XI Konferencji "Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie" Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Pułaskiego 10
70-322 Szczecin


Tel. (+48 91) 449 47 30
Tel. (+48 91) 449 40 96
FAX. (+48 91) 449 46 86

e-mail: techbez@zut.edu.pl

Valid XHTML 1.0 Transitional - stat4u