Cel konferencji

Narodziny i rozwój przemysłu chemicznego to jeden z głównych czynników postępu cywilizacyjnego. Działalność tego przemysłu jest w XXI wieku nierozerwalnie związana z wieloma gałęziami gospodarki. W ostatnich dekadach obserwuje się narastający sprzeciw społeczny przeciwko jego dalszemu rozwojowi. Jednocześnie obserwuje się zwiększenie popytu na produkty przemysłu chemicznego. Istotne są więc działania na rzecz rozwoju technologii niskoodpadowych oraz szybkie opracowanie procesów pozwalających na przetwarzanie odpadowych substancji powstających w przemyśle chemicznym i pokrewnych oraz rolnictwie na inne gospodarczo pożądane. Wysoce celowe jest także nagłaśnianie tej problematyki w dostępnych mediach. Uważamy, że zmiana reakcji społecznych na przemysł chemiczny i jego rozwój, w szczególności zdjęcie z niego odium głównego truciciela jest wspólną troską zarówno ludzi zatrudnionych w sferze badań w technologii chemicznej, jak i wszystkich tych, którzy decydują o rozwoju przemysłu chemicznego. Spełnienie nowych zadań jakie stają przed naszym krajem, związanych z ograniczeniami emisji zanieczyszczeń nakładanymi na wszystkich przez społeczność międzynarodową jest możliwe wyłącznie przy maksymalnym zaangażowaniu Państw, przemysłu i zaplecza naukowo - badawczego. Trudno oczekiwać, by społeczeństwa zgodziły się na ograniczenie swego dostępu do dobrodziejstw współczesnej cywilizacji technicznej. Postęp możliwy będzie jedynie w przypadku opracowania nowych „zielonych” (czystych) technologii, a także po opracowaniu nowych efektywnych procesów przerabiania odpadów będących efektem niefrasobliwości inwestycyjnej w przeszłości. W ramach XI Konferencji „Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie“, organizowanej od ponad trzydziestu lat wspólnie przez Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska ZUT i obecną Grupę Azoty ZCh „Police” SA będą prezentowane badania realizowane w tej dziedzinie w Polsce.


Valid XHTML 1.0 Transitional - stat4u